stanowisko ds. porządkowych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko ds. porządkowych (sprzątaczka)

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 r. poz. 1000) oraz umieszczanie danych osobowych na stronie BIP”do 20 marca 2020 r. na adres:

 

Zakład Zagospodarowani Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

61-827 Poznań, al. Marcinkowskiego 11

Tel. 61 8530-813 (14),(15)

www.odpady.poznan.pl

Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa
    z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2018.0.917).

  2. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

  4. Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznańjest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).

  5. Posiadają Państwo prawo do:

  1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.

  2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.

  3. Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).