7-2019 Dostawa elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego

Dostawa elektrycznego, samojezdnego podnośnika przegubowo-teleskopowego

    

ZZO/ZZ-341-07/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.04.2019 r.

SIWZ z dnia 19.04.2019 r.

Załacznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy z dnia 19.04.2019 r.


  Informacje z otwarcia

 

  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania