29-2018 Odpady problemowe w tym niebezpieczne

Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze bądź odbiorze i transporcie (w zależności od rodzaju odpadu) oraz przetworzeniu (unieszkodliwieniu/poddaniu odzyskowi) lub przekazaniu do przetworzenia (unieszkodliwienia/odzysku) odpadów problemowych w tym niebezpiecznych


ZZO/ZZ-341-29/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
 
Załączniki nr 1 - 8 (OPZ)
 
 
Załączniki nr 9 - 17
 
 
Załącznik nr 18 (wzory umów)
 
 
 
 
 
Odpowiedź na pytanie z dnia 2.01.2019
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź na pytania z dnia 4.01.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 4.01.2019
SIWZ z dnia 4.01.2019
Załącznik nr 12 - Formularz ofertowy z dnia 4.01.2019
 
 
 
Informacje z otwarcia
 
 
 
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 4, 6 i 7
 
 
Informacja o wyborze oferty w zakresie zadania 1, 2 i 3
 
 
Informacja o wyborze oferty w zakresie zadania 5