22-2018 - Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem oraz łyżką z dociskiem

Dostawa Ładowarki kołowej wraz z szybkozłączem oraz łyżką z dociskiem

ZZO/ZZ-341-22/2018

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ z dnia 6.11.2018

Zał. nr 1 do SIWZ z dnia 6.11.2018

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ z dnia 9.11.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 9.11.2018

SIWZ z dnia 9.11.2018

Zał. nr 1 do SIWZ z dnia 9.11.2018

Zał. nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy z dnia 9.11.2018

Zał. nr 5 do SIWZ - wzóru umowy z dnia 9.11.2018

 

 

Informacje z otwarcia

 

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania