05 - 2018 - Agregaty 2018

 
Wykonywanie napraw bieżących, remontów i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi w roku 2018
 
ZZO/ZZ-341-05/2018
 
Ogłoszenie
 SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Załączniki do odpowiedzi na pytania
 
Informacje z otwarcia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty