08-2017 - Niebezpieczne

Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze, transporcie,  przetworzeniu (unieszkodliwieniu/ poddaniu odzyskowi) lub przekazaniu do przetworzenia (unieszkodliwienia/odzysku) odpadów problemowych
 
ZZO/ZZ-341-08/2017
 
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
 
Odpowiedzi na pytania
Załączniki do odpowiedzi na pytania
 
Informacja z otwarcia
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty