38-2020 Remont infrastruktury związanej z gospodarką odciekową na terenie Składowiska Odpadów m.Poznania w Suchym Lesie ul. Meteorytowa

Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-38/2020

Remont infrastruktury związanej z gospodarką odciekową na terenie Składowiska Odpadów m.Poznania w Suchym Lesie ul. Meteorytowa

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu