31-2020 Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych UDT w maszynie Sennebogen 305.0.607 wraz z wózkiem w latach 2020-2022

Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych UDT w maszynie Sennebogen 305.0.607 wraz z wózkiem w latach 2020-2022

 

ZZO/ZZ-341-31/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Informacje z otwarcia