23-2020 Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie Komptech CRAMBO 3400E - 2 edycja

Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie Komptech CRAMBO 3400E - 2 edycja

 

ZZO/ZZ-341-23/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 4.06.2020 r.

SIWZ z 4.06.2020 r.

zał 2 do SIWZ z 4.06.2020 r.

zał 4 do SIWZ z 4.06.2020 r.

zał 6 do SIWZ z 4.06.2020 r.

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty