20-2020 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 02 01 i 20 01 08

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 02 01 i 20 01 08

 

ZZO/ZZ-341-20/2020

Ogłoszenie

SIWZ

JEDZ

Załączniki

Szczegółowy wykaz odpadów

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania