15-2020

postępowanie o udzielenie zamówienia w przedmiocie świadczenia usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 w ilości nie większej niż 3 000 Mg w okresie od dnia zawarcia umowy do 10 czerwca 2020 roku lub do wcześniejszego osiągnięcia limitu całkowitej wartości umowy lub łącznej maksymalnej ilości odpadów

 

ZZO/ZZ-341-15/2020

w trybie negocjacji bez ogłoszenia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty