19-2020 Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie Komptech CRAMBO 3400E

Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie Komptech CRAMBO 3400E

 

ZZO/ZZ-341-19/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załaczniki

 

Sprostowanie ogłoszenia

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zawiadomienie o unieważnieniu