12-2020 „Dokończenie przebudowy i modernizacji instalacji odgazowania, przesyłu i zagospodarowania biogazu składowiskowego”

„Dokończenie przebudowy i modernizacji instalacji odgazowania, przesyłu i zagospodarowania biogazu składowiskowego”

 

ZZO/ZZ-341-12/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

SIWZ z dnia 17.04.2020 r.

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.04.2020 r.

SIWZ z dnia 22.04.2020 r.

zał 3 PFU z dnia 22.04.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 22.04.2020 r.

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania