11-2020 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 03 07

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 03 07

 

ZZO/ZZ-341-11/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

 

Zmiana SIWZ z 27.03.2020r.

SIWZ z 27.03.2020r.

Zał. 1 OPZ z 27.03.2020r.

Zał. 4 wzór umowy z 27.03.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 27.03.2020r.

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty