8-2020 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

 

ZZO/ZZ-341-08/2020

Ogłoszenie

SIWZ

JEDZ

Załączniki

 

 

 

Odpowiedzi na pytania z 6.04.2020 r.

Załacznik do odpowiedzi z 6.04.2020 r.

 

Sprostowanie opublikowane 10 04 2020r.

 

Informacje z otwarcia

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadani 1

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadani 2