7-2020 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

 

ZZO/ZZ-341-07/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 16.03.2020 r.

SIWZ z 16.03.2020 r.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.03.2020 r.

Załaczniki do odpowiedzi z dnia 19.03.2020 r.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.03.2020 r.

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty