5-2020 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 05 03

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 05 03

 

ZZO/ZZ-341-05/2020

Ogłoszenie

SIWZ

JEDZ

Załączniki

 

 

SIWZ z 9.03.2020 r.

zał 4 wzór umowy z 9.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 9 03 2020r. opublikowane 12 03 2020r.

 

Odpowiedzi na pytania z 23.03.2020 r.

Załacznik do odpowiedzi z 23.03.2020 r.

 

Odpowiedzi na pytania z 26.03.2020 r.

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania 1