BIP mapa serwisu
szukaj

edukacja ekologiczna

Jednym z aktywnie podejmowanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. działań jest prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zmierzających do poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców, a przez to do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej jest wykształcenie świadomości ekologicznej u przeważającej części społeczeństwa i przekonanie o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Cel ten osiągany jest przez ZZO poprzez intensyfikację działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz poszerzenie sposobów edukowania o nowe formy. Bardzo ważne w tym zakresie jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działania praktyczne. Zależy nam, aby prowadzone działania edukacyjne były nie tylko kompleksowe i dostosowane do wieku odbiorców, ale również atrakcyjne.

 
Spółka prowadzi edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży. Najważniejszym segmentem prowadzonych działań edukacyjnych są:
- pogadanki edukacyjne i spotkania z maskotkami promującymi selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych:
 - 2016 r. 16 pogadanek (łącznie 1305 osób)
- 2017 r. 23 pogadanki (łącznie 1135 osób)
- 2018 r. 12 pogadanek (łącznie 670 osób)
- wizytacje grup zorganizowanych z placówek oświatowych na obiektach zarządzanych przez ZZO tj. Składowisku odpadów, Gratowiskach, gdzie omawiana jest specyfika działania Punktu oraz zagadnienia związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami problemowymi i niebezpiecznymi.
- 2016 r. 41 wizytacje (łącznie 1660 osób)
- 2017 r. 32 wizytacje (łącznie 895 osób)
- 2018 r. 27 wizytacji (łącznie 742 osoby)

Z roku na rok prowadzone działania dają coraz lepsze skutki, co pozwala stwierdzić, iż przedsięwzięcia podejmowane przez Zakład są słuszne i efektywne.

Celem kampanii edukacyjnej prowadzonej przez Spółkę jest aktywizacja społeczeństwa, motywowanie do działań proekologicznych, ścisła współpraca z mieszkańcami a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska.
Dzięki działaniom edukacyjnym prowadzonym przez ZZO Poznań sp. z o.o. znacznie wzrosło zainteresowanie Poznaniaków tematem segregacji odpadów co widoczne jest w ilościach odpadów problemowych trafiających na Gratowiska.  Mieszkańcy Poznania chętnie angażują się w działania na rzecz środowiska przyrodniczego: przynoszą przeterminowane leki do aptek, oddają zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz korzystają z toreb wielokrotnego użytku oraz uczestniczą w wielu akcjach i spotkaniach edukacyjnych inicjowanych przez ZZO.

Spółka duży nacisk kładzie na edukowanie najmłodszych, którzy poprzez swoje zainteresowania i ambicje wpływają na osoby starsze ze swojego otoczenia. Spółka aktywnie współpracuje z mieszkańcami aglomeracji, ze szkołami, przedszkolami i jednostkami miejskimi.

Jedną z atrakcyjniejszych form kształtowania świadomości, zwłaszcza młodszej części mieszkańców, jest uruchomiona na terenie składowiska w Suchym Lesie w grudniu 2003 r. ścieżka edukacyjna. Ma ona za zadanie przybliżyć zasady funkcjonowania składowiska miejskiego oraz zapoznać dzieci, młodzież i studentów z działaniami podejmowanymi przez nas na terenie miasta Poznania.
Ścieżka edukacyjna składa się z kilku przystanków i wyposażona została w tablice informacyjne przedstawiające poszczególne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

W 2004 roku ścieżka edukacyjna wzbogacona została o wiele gatunków krzewów, przy których znajdują się tabliczki z nazwami nasadzonej roślinności. Dzieci i młodzież zwiedzające składowisko oprócz zaznajomienia się ze sposobem jego funkcjonowania, mają możliwość poznawania roślinności.

W 2008 roku ścieżka rozbudowana została o edukacyjny plac zabaw dla najmłodszych. Oprócz kompleksu urządzeń do zabawy, na placu znalazły się też tablice z informacjami nt. fauny i flory występującej wokół składowiska.