BIP mapa serwisu
szukaj

Regulaminy i cenniki

Regulamin biokompostownia
Regulamin usług publicznych- biokompostownia
 
 
Regulamin PSZOK ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284
Regulamin PSZOK ul. Wrzesińska 12
Regulamin PSZOK ul .Meteorytowa 1 Suchy Las 
Regulamin MPSZOK
 
Opłaty za odpady na PSZOK z działalności gospodarczej poza zakres umowy
Opłaty za odpady na PSZOK z działalności gospodarczej zgodnie z umową
Opłaty za odpady na PSZOK mieszkańcy poza ZM GOAP
Oświadczenie właściciela/ najemcy
 
Regulamin usług publicznych
 
Cennik usług
 
Cennik składowisko obowiązujący od dnia 13.01.2020
 
 
Za przyjęcie odpadów na składowisku w Suchym Lesie pobierane są opłaty zgodnie z  uchwałą Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013.21 z dnia 8 stycznia 2013r. z poźn. zmianami) Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o .o. informuje, że cena za przyjęcie do składowania na składowisku odpadów w Suchym Lesie 1 tony odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości 39,18 zł.
 
Wychodząc naprzeciw zasadom zawartym w dyrektywach Unii Europejskiej, a także w polskim prawie do ceny podstawowej doliczana jest opłata za umieszczenie odpadów na składowisku ustalana w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych. Od sumy tych dwóch składników obliczany jest 8% VAT. Całość stanowi opłatę, którą musi zapłacić każdy, kto chce składować odpady na składowisku odpadów w Suchym Lesie.