BIP mapa serwisu
szukaj

przeterminowane leki

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. świadczy usługę polegającą na zorganizowaniu punktów Przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem. Poznańskie apteki wpisane do Rejestru Aptek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wyposażone zostały w specjalne do tego celu przeznaczone pojemniki. Do pojemników tych każdy mieszkaniec naszego miasta może nieodpłatnie przynieść zalegające w domu przeterminowane leki. 

 

Do pojemników na przeterminowane leki można wrzucać:
• przeterminowane i niepotrzebne tabletki
• kapsułki
• czopki
• proszki
• syropy
• maści
• żele roztwory
• krople zamknięte w szczelnych opakowaniach.

 

Do pojemników na przeterminowane leki nie można wrzucać:
• strzykawek i opatrunków
• aerozoli
• termometrów
• glukometrów
• zużytych igieł

 

Przeterminowane leki mieszkańcy mogą również oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK).

Poniżej harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek


http://odpady.poznan.pl/dir/zalacznik/wiadomosc/1735/harmonogram_apteki_2019.pdf