BIP mapa serwisu
szukaj

odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim meble, tapczany, krzesła, stoły i inne tego typu podobne odpady. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. przetwarza odpady wielkogabarytowe w wyniku czego wytwarzane są inne rodzaje odpadów.

Odpady Wielkogabarytowe należy przekazywać do:

• odbiorcy odpadów komunalnych
• do PSZOK przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284, przy ul. Wrzesińskiej 12 oraz na ul. Meteorytową 1 w Suchym Lesie.
• odpłatnie do podmiotu uprawnionego.

Odpady wielkogabarytowe pochodzące od właścicieli nieruchomości należących do Związku Międzygminnego Aglomeracji Poznańskiej ZM GOAP mogą dostarczać odpady w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami, natomiast mieszkańcy spoza Związku ZM GOAP mogą odpłatnie dostarczać odpady zgodnie z cennikiem.

Odpady wielkogabarytowe przyjmowane są zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminach PSZOK, natomiast ze względu na swoje gabaryty odpady w ilości powyżej 1 m3 przyjmowane są tylko do PSZOK w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1.