BIP mapa serwisu
szukaj

odpady opakowaniowe

Obowiązek odbioru segregowanych odpadów opakowaniowych spoczywa na przedsiębiorcy, który odbiera zmieszane odpady komunalne od mieszkańców i zobowiązany jest postawić pojemniki do segregacji.
Mieszkańcy, którzy nie maja w pobliżu swojego miejsca zamieszkania pojemników do segregacji odpadów mogą przynieść je  do poznańskich Gratowisk przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284, przy ul. Wrzesińskiej 12 oraz na składowisko w Suchym Lesie, gdzie zostaną przyjęte nieodpłatnie.

Szczegóły dotyczące segregacji sprawdź na stronie:

http://www.poznan.pl/mim/wos/jak-prawidlowo-segregowac-odpady,p,4043,4050,17728.html