BIP mapa serwisu
szukaj

odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne, są to odpady, które ze względu na swe pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy między innymi:
 
• Rozpuszczalniki
• Kwasy
• Alkalia
• Odczynniki fotograficzne
• Środki ochrony roślin
• Lampy fluorescencyjne
• Inne odpady zawierające rtęć
• Urządzenia zawierające freony
• Farby
• Tusze
• Farby drukarskie
• Kleje
• Lepiszcze
• Żywice zawierające substancje niebezpieczne
• Detergenty zabierające substancje niebezpieczne
• Baterie
• Akumulatory

Aby zapewnić bezpieczne pozbycie się odpadów niebezpiecznych funkcjonuje ich zbiórka za pośrednictwem Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - GRATOWOZU oraz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Więcej na ich temat przeczytać można klikając jeden z poniższych linków:
 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 


Uwaga! Warto wiedzieć, iż jedna bateria z zegarka elektronicznego może zatruć 400l wody. Nie wyrzucaj baterii do kosza. Oddawaj je w punkcie zbiórki albo wyrzucaj do specjalnego pojemnika np. w sklepie. Tradycyjne baterie możemy zastąpić akumulatorami, które można wielokrotnie ładować nawet do 300 razy.