BIP mapa serwisu
szukaj

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych w dniu 25 maja 2018 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, jako Administrator Danych Osobowych, informuje Państwa, iż:
1) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art  6 (1) lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.
2) Podstawą prawną działalności podmiotu jest Ustawa z dnia 13 września 1996 roku
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r., poz. 650 ze zm.).
 3) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji czynności zawartych w umowach o współpracę.
5) Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
 Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań,jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl)
 6) Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
 w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 6) Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
 7) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany
 w przepisach prawa.
 8) Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 
 
Polityka prywatności