BIP mapa serwisu
szukaj

charakterystyka składowiska

Użytkownik składowiska

Zakład Zagospodarowanioa Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Al.Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań

Lokalizacja składowiska

Składowisko odpadów zlokalizowane jest na granicy miasta Poznania od strony północnej w terenie pofałdowanym w granicach administracyjnych gminy Suchy Las. Składowisko położone jest na północnym stoku Góry Moraskiej. Jej północną i wschodnią granicę stanowią tereny poligonu Biedrusko. Na południowy-wschód od składowiska w odległości ok. 1000 m znajduje się osiedle Morasko. W odległości ok. 1000 m w kierunku południowo-zachodnim od składowiska znajdują się najbardziej wysunięte zabudowania Suchego Lasu. Na zachód od składowiska w odległości ok. 1500 m położona jest wieś Złotniki oraz ogródki działkowe. W odległości ok. 2000 m przebiega droga z Poznania do Piły.

Typ składowiska

Składowisko odpadów w Suchym Lesie określa się jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (art. 50 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.)

Przeznaczenie składowiska

Składowisko przeznaczone jest do gromadzenia odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a także pochodzących od innych wytwórców, nie zawierających substancji niebezpiecznych. Odpady te ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych pochodzących z terenu miasta Poznania i gminy Suchy Las.

Charakterystyka składowiska

 1. Rozpoczęcie eksploatacji składowiska - 1984r.
 2. Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod składowisko wynosi 48,7553ha,  w tym:
 • składowisko nie eksploatowane i zrekultywowane (część "stara") -11,6ha
 • składowisko nowe (rozbudowywane) kwatery P-1, P-2, P-3, S-1,S-2 -20,9ha
 • zaplecze , drogi dojazdowe , stawy retencyjne z oczyszczalnią -16,25ha
 • pojemność docelowa składowiska - 5,36mln m3
 • ilość zdeponowanych odpadów - ok. 3,84mln m3
 • roczna ilość deponowanych odpadów - ok. 130tys. ton

3. Podstawowe obiekty składowiska:

  • zespół obiektów instalacji odgazowania i produkcji energii
  • kwatery składowania odpadów
  • zaplecze biurowo - socjalno - warsztatowe
  • plac magazynowania i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych
  • budynek dyspozytorni z zespołem wag elektronicznych
  • automatyczna myjnia kół i podwozi samochodowych
  • zrekultywowane kwatery
  • punkt gromadzenia odpadów problemowych
  • zespół obiektów oczyszczania wód odciekowych składowiskowych
  • tymczasowa kompostownia pryzmowa