BIP mapa serwisu
szukaj

Wymiana doświadczeń z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z Gliwic

8 sierpnia 2019 r. przedstawiciele Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z Gliwic odwiedzili Składowisko Odpadów Miasta Poznania oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrzesińskiej 12. Uczestników zapoznano z  rozwiązaniami technologicznymi, zasadami działania poszczególnych obiektów tj. instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, oczyszczalni odcieku, elektrociepłowni biogazowej oraz obecnie eksploatowanej kwatery składowania odpadów.
Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrzesińskiej 12, gdzie przedstawiono procedurę postępowania z odpadami problemowymi i niebezpiecznymi przekazywanymi do punktu. 
Było to kolejne spotkanie branżowe w celu wymiany doświadczeń i skorzystania z wiedzy i wieloletniej praktyki w zakresie działalności Spółki m.in. prowadzenia od 2005 roku Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz edukacji ekologicznej.