BIP mapa serwisu
szukaj

Wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania

8 sierpnia 2019 r. Pani Katarzyna Kierzek- Koperska Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania oraz Pan Ziemowit Borowczak Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania odwiedzili składowisko odpadów wraz z instalacją do odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Goście zostali zapoznani z zasadami działania oraz rozwiązaniami technologicznymi Instalacji. Zostały przedstawione procedury postępowania z odpadami przekazywanymi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz historia i charakterystyka Spółki. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem instalacji - Biokompostowni.