BIP mapa serwisu
szukaj

Kampania edukacyjna „Stymulowanie zachowań proekologicznych mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej poprzez realizację kampanii edukacyjnej (produkcja i emisja materiałów filmowych i bannerów)”.

W IV kwartale 2019 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu  sp. z o. o. dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zrealizował kampanię edukacyjną skierowaną do mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej. Celem kampanii było wyjaśnienie roli oraz zadań wszystkich elementów systemu gospodarki odpadami, zwłaszcza obiektów służących ich zagospodarowaniu. Mówienie o konieczności ochrony środowiska m.in. poprzez optymalne działanie Biokompostowni, Gratowisk i właściwą segregację u źródła powinno być ciągłą akcją edukacyjną, podnoszącą świadomość ekologiczną mieszkańców. Jednolitość przekazu na terenie całego regionu objętego systemem to najważniejszy aspekt, który determinuje skuteczność prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych. W ramach kampanii wykonano:
1. Produkcja i publikacja materiałów filmowych:
- film edukacyjny (instruktażowy) dot. prawidłowego gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem PSZOK (Gratowisk) oraz segregacji bioodpadów. Film dostosowany jest do grupy wiekowej (dzieci przedszkolne i szkolne) obrazujący prawidłowe postępowanie z poszczególnymi grupami odpadów, ich prawidłową segregację do poszczególnych pojemników, przekazaniem odpadów problemowych do Gratowisk (PSZOK), odzyskiem i recyklingiem w instalacjach dedykowanych.

- produkcja 2 spotów edukacyjnych, po 30 sek. każdy dot. Gratowisk i zbiórki Bioodpadów.
Spot 1. BIOodpady – dot. prawidłowej segregacji bioodpadów, ich recyklingiem
i przetwarzaniem (w instalacji Biokompostownia) w kompost, który można ponownie wykorzystać w codziennych uprawach. Spot wykonany w sposób umożliwiający jego emisje na ekranach w pojazdach komunikacji miejskiej w Poznaniu oraz w telewizji lokalnej o zasięgu Aglomeracji Poznańskiej i Wielkopolski.
Spot 2. Gratowisko (PSZOK) – zawierający informacje dot. prawidłowego postępowania z odpadami problemowymi powstającymi w domach oraz ich wyszczególnienie, wskazujący najbliższe punkty funkcjonujące w obrębie Poznania oraz godziny ich otwarcia. Spot wykonany w sposób umożliwiający jego emisje na ekranach w pojazdach komunikacji miejskiej w Poznaniu oraz w telewizji lokalnej o zasięgu Aglomeracji Poznańskiej i Wielkopolski.
2. Kampanie w lokalnych mediach, środkach transportu publicznego oraz przestrzeni miasta
- emisja 2 spotów w środkach transportu publicznego
- ekrany w autobusach i tramwajach MPK Poznań, łącznie ponad 230 ekranów w 154 pojazdach z ponad 140 tys. potencjalnych odbiorców Aglomeracji Poznańskiej i Wielkopolski dziennie. Ponad 20 tys. wyświetleń dziennie danego spotu. Emisja każdego spotu przez 14 dni.

- emisja spotów w telewizji o zasięgu Aglomeracji Poznańskiej i Wielkopolski.
- telewizja WTK, zasięg ponad 711 tys. mieszkańców, dzienny ponad 299 tys.
Wyemitowane spoty w ilości 120 emisji (po 60 emisji na każdy spot) w czasie największej oglądalności: pasmo wieczorne (przed i po prognozie pogody, przed i po Pulsie Dnia).

- wynajem powierzchni i ekspozycja bannerów w przestrzeni miasta.
     - powierzchnie (typ Citylight) na przystankach tramwajowych i autobusowych w przestrzeni miasta Poznań (ścisłe centrum oraz przystanki o wzmożonej ilości przesiadek):
5 lokalizacji (most Teatralny, pl. Wolności, Zamenhofa/Starołęka, Małe Garbary, Półwiejska przy Starym Browarze), gdzie zamieszczone zostały 2 typy bannerów
(o wielkości 1,2x1,8 m) dot. Gratowisk i Bioodpadów.
Przygotowane graficznie bannery były spójne ze spotami emitowanymi na ekranach w środkach transportu MPK oraz telewizji WTK.

https://www.wfosgw.poznan.pl/