BIP mapa serwisu
szukaj

30-lecie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. w dniach 7-8 czerwca 2019 r. współtworzył wydarzenia związane z obchodami 30-lecia pracy Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”. Jest to organizacja pozarządowa, działająca dla rozwoju społecznego grup marginalizowanych, zapewniając im szansę odbudowy życia, poprzez programy pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim. Tworzy system wsparcia procesu integracji grup społecznie marginalizowanych, w których biorą udział osoby w kryzysach życiowych, nieformalne grupy obywateli, organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządu i administracji rządowej.
Pierwszego dnia konferencji w siedzibie Fundacji przy ul. Wincentego w Poznaniu odbyły się liczne wykłady oraz panele dyskusyjne związane z perspektywą rozwoju oraz kompleksowym systemem pomocy osobom wykluczonym społecznie i zmarginalizowanym.
Drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzania gospodarstwa prowadzonego przez członków Wspólnoty Barki w Chudobczycach, gdzie odbyło się spotkanie z liderami Barki. Podczas wspólnego świętowania w ośrodku wypoczynkowym Barki odbyły się występy zespołu ludowego, występ skrzypaczki Elviry Voskanyan oraz przedstawienie grupy teatralnej z niepełnosprawnościami.
Spółka od wielu lat współpracuje oraz aktywne działa na rzecz reintegracji zawodowej i włączenia społecznego Uczestników Centrum Integracji Społecznej. Współpraca z Fundacją Barka zapewnia rozwój społeczny grup marginalizowanych, daje szansę odbudowy życia poprzez program pomocy wzajemnej oraz rozwój przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.