Zadania wykonane w 2004 r przy wsparciu finansowym z funduszy ochrony środowiska

KAMPANIA EDUKACYJNO - INFORMACYJNA 2004

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku udzielił wsparcia finansowego, ze środków będących w dyspozycji Miasta Poznania,  na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi i segregacji odpadów, zainicjowanej w ubiegłym roku (m.in. poprzez bilboardy) i dotyczącą segregacji odpadów.

Od 2 do 30 listopada 2004 r. mieszkańcy Poznania mogli zapoznać się z zasadami segregacji odpadów dzięki citylightom – reklamom na przystankach komunikacji miejskiej. W przystępny sposób plakaty informowały o tym, jakie odpady wrzucać do odpowiednich pojemników. Te same informacje zawiera ulotka, która była rozdawana na targach Poleko. Nakład ulotki to w sumie 200 tys. egz., z czego połowa jest wydrukowana na zwykłym papierze offsetowym, a druga połowa na papierze w 100% makulaturowym. Dystrybucją ulotki zajmie się WOK – jest dostarczana do szkół i instytucji.

Wykonany został również film animowany, 15-minutowy, przekonujący do idei segregacji odpadów i skierowany przede wszystkim do młodego odbiorcy. Akcja edukacyjna obejmuje także praktyczną realizację Planu Gospodarki Odpadami miasta poznania dotyczącą zbierania baterii w poznańskich placówkach oświatowych i obiektach podległych Urzędowi Miasta Poznania. Połowa placówek i instytucji została wyposażona w pojemniki do gromadzenia baterii wraz z materiałami edukacyjnymi. Działanie to przyniosło już konkretne efekty w postaci zebranie ok. 0,5 Mg baterii, które nie trafią do środowiska, co jest zgodne z Polityką Jakości Miasta Poznania.

 

Lista wiadomości