02-2016 - Ubezpieczenie 2016

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp.  z o. o.

ZZO/ZZ-341-02/2016

Ogłoszenie SIWZ wraz z załącznikami 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(pismo do wykonawców)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( UZP)

Aktualna SIWZ z załącznikami 16.02.16

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz zmiana SIWZ

Aktualna SIWZ z załącznikami 18.02.16

Wybór oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o zawarciu umowy