Powrórzony Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych samochodów ciężarowych

Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 t d.m.c.

ZZO/ZZ/341-12/2014

Ogłoszenie

SIWZ

zał. 1 Formularz ofertowy

zał. 2 Oświadczenie z art. 22 i 44 Pzp

zał. 3 Oświadczenie z art. 24

zał. 4 Wzor wykazu wykonanych uslug

zał. 5 Oświadczenie o pracown. UDT

zał. 6 Oświadczenie o pracow. podesty ruchome

zał. 7 Oświadczenie o warsztacie

zał. 8 Oświadczenie o parkingu

zał. 9 Oświadczenie o warsztacie wyp. w urządzenia

zał. 10 Oświadczenie - myjnia

zał. 11 Oświadczenie - tachografy

zał. 12  Oświadczenie - ogran. predk.

zał. 13 Wzór umowy

zał. 14 Inforamacja dotyczące grupy kapitałowej

zał. 15 Wykaz urządzeń

zał. 16 Oświadczenie o gwarancji

Unieważnienie postępowania