Powrórzony przetarg na wykonanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t d.m.c.

Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 t d.m.c.

ZZO/ZZ/341-17/2014  

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 i 44 pzp

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o pracown. UDT

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o pracown. podesty ruchome

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o warsztacie

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o parkingu

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o warsztacie wyp. w urządzenia

Załącznik nr 10 - Oświadczenie - myjnia

Załącznik nr 11 - Oświadczenie - tachografy

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o ograniczn. pred.

Załącznik nr 13 - Wzór umowy

Załącznik nr 14 - Informacja dotyczaca grupy kapitałowej

Załącznik nr 15 - Wykaz urządzeń

Załącznik nr 16 - Oświadczenie o gwarancji

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zawarciu umowy