Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1 „Dokończenie przebudowy i modernizacji instalacji odgazowania, przesyłu i zagospodarowania biogazu składowiskowego”

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 1

"Dokończenie przebudowy i modernizacji instalacji odgazowania, przesyłu
i zagospodarowania biogazu składowiskowego ”

 

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym z dnia 20.12.2019 r.

Regulamin dialogu technicznego

Załaczniki