Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem instalacji odwróconej osmozy do oczyszczania wód odciekowych na składowisku odpadów Miasta Poznania w Suchym Lesie

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem instalacji odwróconej osmozy do oczyszczania wód odciekowych na składowisku odpadów Miasta Poznania w Suchym Lesie

ZZO/ZZ-341-14/2014 

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 -Oświadczenie z art. 22 i 44 PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 24 PZP

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu numeru pomocy serwisowej

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 - Wzór Umowy

Załącznik nr 9 - Wymiary budynku

Załącznik nr 10 - Badania odcieku składowiskowego

Załącznik nr 11 -parametry odcieku z instalacji stabilizacji

Załącznik nr 12 - Wykaz Parametrów do archiwizacji

Załącznik nr 13 - Parametry odcieku   

 

Odpowiedzi na Pytania z dnia 9 i 10 czerwca 2014 r.

Załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 9 i 10 czerwca 2014 r. (rysunek przekroju budynku oczyszczalni)

 

Odpowiedź na Pytanie z dnia 18 czerwca 2014 r.

 

Informacja o zmianie Załącznika nr 1 - Szczegółówy Opis Przedmiotu Zamówienia i Wykazu nr 8 - Wzór Umowy

Załącznik nr 1 - Szczegółówy Opis Przedmiotu Zamówienia - tekst ujednolicony

Załącznik nr 8 - Wzór Umowy - tekst ujednolicony

 

Odpowiedź na Pytania z dnia  25 i 26 czerwca 2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy