9-2019 Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 03 07

Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 20 03 07

 

ZZO/ZZ-341-09/2019

Ogłoszenie

SIWZ

JEDZ

Załączniki

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.05.2019 r.

SIWZ z dnia 10.05.2019 r.

 

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania