6-2019 Odpady o kodzie 19 05 03

Usługa polegająca na sukcesywnym przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom i poddanie ich procesowi odzysku

ZZO/ZZ-341-06/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.03.2019 r.

SIWZ z dnia 15.03.2019 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.03.2019 r.

SIWZ z dnia 20.03.2019 r.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.03.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.03.2019 r.

SIWZ z dnia 22.03.2019 r.

 Załacznik nr 1 do SIWZ - OPZ z dnia 22.03.2019 r.

Załacznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy z dnia 22.03.2019 r.

Załacznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków z dnia 22.03.2019 r.

Załacznik nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy z dnia 22.03.2019 r.

 

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty