30-2020 Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie Doosan DL300-3 w latach 2020-2022

Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie Doosan DL300-3 w latach 2020-2022

 

ZZO/ZZ-341-30/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Informacje z otwarcia