3-2019 Usługa w zakresie napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi w roku 2019

Usługa w zakresie napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi w roku 2019


  ZZO/ZZ-341-3/2019

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Odpowiedź na pytania z dnia 28.01.2019 r.

Ogłoszenie o zmanie ogłoszenia z dnia 28.01.2019 r.

SIWZ z dnia 28.01.2019 r.

załączniki do SIWZ z dnia 28.01.2019 r.

 

Informacja z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty