29-2020 Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie Bomag BC 772RB w latach 2020-2022

Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie
Bomag BC 772RB w latach 2020-2022

 

ZZO/ZZ-341-29/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Odpowiedzi na pytania z 8.09.2020 r.

SIWZ z 8.09.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 8.09.2020 r.

 

Informacja z otwarcia