29-2018 Odpady problemowe w tym niebezpieczne

Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze bądź odbiorze i transporcie (w zależności od rodzaju odpadu) oraz przetworzeniu (unieszkodliwieniu/poddaniu odzyskowi) lub przekazaniu do przetworzenia (unieszkodliwienia/odzysku) odpadów problemowych w tym niebezpiecznych


ZZO/ZZ-341-29/2018

Ogłoszenie o zamówieniu