27-2020 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

 

ZZO/ZZ-341-27/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

Odpowiedzi na pytania z 14.07.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 14.07.2020 r.

SIWZ z 14.07.2020 r.

 

Informacje z otwarcia

 

Informacja o wyborze oferty