25-2019 Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze bądź odbiorze i transporcie (w zależności od rodzaju odpadu) oraz przetwarzaniu odpadów problemowych

Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze bądź odbiorze i transporcie (w zależności od rodzaju odpadu) oraz przetwarzaniu odpadów problemowych

 

ZZO/ZZ-341-25/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.01.2020 r.

SIWZ z dnia 02.01.2020 r.

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.01.2020 r.

SIWZ z dnia 07.01.2020 r.

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.01.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.01.2020 r.

SIWZ z dnia 09.01.2020 r.

załącznik nr 4 do SIWZ z dnia 09.01.2020 r.

załącznik nr 14 do SIWZ z dnia 09.01.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

 

Informacja o wyborze oferty w zakresie części 1, 2 i 3.