25-2018-Ochrona

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

 

ZZO/ZZ-341-25/2018

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia