24-2019 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

 

ZZO/ZZ-341-24/2019

Ogłoszenie

SIWZ

JEDZ

Załączniki

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania