23-2019 Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

 

 

ZZO/ZZ-341-23/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Sprostowanie - plik Załączniki (wersja z 03.12.2019 r.)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania