23-2018 Usługi rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych z separatorem magnetycznym nadtaśmowym

 

 

Usługi Rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych z separatorem magnetycznym nadtaśmowym

ZZO/ZZ-341-23/2018

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

 

Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ

SIWZ z dnia 21.11.2018

Zał. nr 1 do SIWZ z dnia 21.11.2018

 

 

Informacje z otwarcia

 

Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu oferty