22-2020 Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów 

 

 

ZZO/ZZ-341-22/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załaczniki

Odpowiedzi na pytania 29.05.2020 r.

 

 

Odpowiedzi na pytania z 5.06.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 5.06.2020 r.

SIWZ z 5.06.2020 r.

 

 

 

Odpowiedzi na pytania z 8.06.2020 r.

Mapa - załącznik do PFU

 

 

 

Odpowiedzi na pytania z 15.06.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 15.06.2020 r.

SIWZ z 15.06.2020 r.

zał 1 PFU z 15.06.2020 r.

 

Odpowiedz na pytanie z 17.06.2020 r.

zał 4 wzór umowy z 17.06.2020 r.

 

Informacja z otwarcia

 

Informacja o odrzuceniu ofert i wyborze oferty