21-2019 Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

 

ZZO/ZZ-341-21/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia