2-2020 Usługi napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych instalacji odwróconej osmozy do oczyszczania wód odciekowych

Usługi napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych instalacji odwróconej osmozy do oczyszczania wód odciekowych na składowisku odpadów przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie w budynku oczyszczalni odcieku w zakresie zapewniającym jej pełną sprawność

 

ZZO/ZZ-341-02/2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

 

Informacje z otwarcia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty